pic1
pic2
pic3

Заповед

30 Ноември 2020 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ- 1936"

ЕИК 000671227, Адрес София 1113, ул.Юрий Гагарин № 7, тел. 024702116

 

 

 

ЗАПОВЕД

№10 от 30.11.2020 г.

 

Във връзка  с изпълнение на заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министрество на здравеопазването, касаеща усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и решения на Оперативния щаб на София

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

Народно читалище „Николай Хайтов – 1936“ да преустанови работа с читатели, посетители и ползватели от 30.11.2020 г. Репетициите  и заниманията на всички школи, художествени колективи и клубове към читалището се отменят до ново нареждане. Библиотеката дава справки по телефона в рамките на работното време от 9 до 17 ч.

 

Председател:

Проф.дфн Искра Арсенова

 всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн