pic1
pic2
pic3


ЕКСПЛОРАТОРИЯ – Актьорско майсторство на Английски език

ЕКСПЛОРАТОРИЯ – Актьорско майсторство на Английски езикЕКСПЛОРАТОРИЯ – Актьорско майсторство на Английски езикЕКСПЛОРАТОРИЯ – Актьорско майсторство на Английски езикЕКСПЛОРАТОРИЯ – Актьорско майсторство на Английски езикЕКСПЛОРАТОРИЯ – Актьорско майсторство на Английски език

ЕКСПЛОРАТОРИЯ – Актьорско майсторство на Английски език

 

Кратко представяне. Мисия и принципи.

Водени от вярата, че всеки има право на достъп до качествено образование, ние, екипът на "Експлоратория", облагородяваме нашето различно място за учене и вдъхновение на английски език. Учителите са ментори и фасилитатори, а родителите са приятели и съмишленици на децата и си партнират за създаването на най-благоприятната семейна и образователна среда за развитие и щастлив живот. Дейността на организацията е насочена към проучване интересите, потребностите и талантите на децата в училищна възраст. За всеки наш изследовател изготвяме индивидуален и същевременно с това отговарящ на съвремието учебен план, който цели да го превърне в целеустремена конкурентноспособна личност. В „Експлоратория“ обединяваме усилията на формалното и неформалното образование - заедно изпълняваме общата ни мисия и подкрепяме децата в развитието на талантите и способностите им и изграждането на умения за учене, които да бъдат приложими във всяка една област на познанието. Обучението по английски език, съобразено с интересите и развиващо талантите и способностите на децата е гаранция за вътрешна мотивация, високи резултати и усвояване на дълготрайни знания и умения.

Създаваме автентична езикова среда и положителна атмосфера за изследване и пътешествие в света на английския език. Всички наши програми по английски език акцентират върху:

  • Самостоятелно учене: Връзката със себе си

  • Екипна работа: Връзката с ментора и съучениците (останалите членове на екипа)

  • Подкрепяща семейна и социална среда: Връзката със семейството и приятелите

  • Публичност и обратна връзка: Връзката с обществото

     

Актьорско майсторство на английски език. Авторски курс за обучение по английски език

 

Описание: Обучението включва екипна работа в групи до 10 деца, индивидуална работа (самостоятелно учене) и подготовка на лични проекти, както и съвместни дейности-работилници с родители. Предвиждат се и две, или повече, публични изяви с цел получаване на обратна връзка от учители, ученици и други заинтересовани представители на общността. Екипната работа включва дейности за развитие на четирите езикови умения за четене, писане, слушане и говорене на английски език, интерактивни и ролеви игри, драматизация на произведения на английски език, изучаване на думи и изрази чрез изграждане на автентична езикова среда, нагледни материали и технологични средства. Индивидуалната работа включва подготовка на лични проекти, презентации и цели развитие на умения за самостоятелно учене и съобразяване с личните способности и потребности. Сред целите на програмата са развитие на комуникационни умения на чужд език, както и умения за себеизразяване спрямо индивидуалността и талантите на всеки от участниците в групата. Заниманията се провеждат изцяло на английски език за постигане на зададените цели и са съобразени с интересите на децата. Публичните изяви целят споделяне на опит и обмяна на обратна връзка и идеи между представителите на общността. Логичният завършек на програмата е театрално представление на английски език, което може да има и благотворителен характер.

Подбор и изисквания към участниците в групата: През месец септември провеждаме индивидуални срещи (дете и родител) с всички бъдещи участници в нашите групи – за уговаряне на индивидуална среща, пишете ни на hello@exploratoria.bg На 26, 27 и 28.септември, 18.30 – 19.30, в Арт Салона на Народно читалище „Николай Хайтов“ ще се проведат групови работилници с родители и деца,  демонстрационни и встъпителни занимания, с цел запознаване с нашия екип и дейности по авторски курс „Актьорско майсторство на английски език“. Необходима е предварителна заявка за участие до 24.септември, с кратък имейл на hello@exploratoria.bg с имената и възрастта на детето, както и телефон за контакт с родител.

Такса и записване: Записванията за целогодишните ни курсове “Актьорско майсторство на английски език“ продължават до 30.септември или до изчерпване на местата в групите. Запазването на място се гарантира след внасяне по банков път на първа вноска за обучение по английски език по програма “Актьорско майсторство на английски език”. За повече информация относно таксите и начина на плащане, пишете ни на hello@exploratoria.bg

Хорариум и график:  В зависимост от индивидуалния план на обучение и възрастовата група -  90-130 учебни часа + индивидуални проекти и допълнителни програми. Графикът се изготвя съобразно с училищната смяна на децата и графика за ваканциите и неучебните дни на МОН , както и с възрастовите и индивидуални особености и темпо на работа на всички участници в групите. Заниманията на всички групи през учебната 2017/2018 година са съобразени с натовареността и свободното време на участниците в групата.

Място за провеждане: Народно читалище "Николай Хайтов"

Начало: м. Октомври 2017

Край: м. Май 2018

Контакти:

Експлоратория – Актьорско майсторство на Английски език

hello@exploratoria.bg,

+359  887 888 48,

Фейсбук страница на Експлоратория

 

За нас:

В Експлоратория вярваме, че технологиите и изкуствата вървят ръка-за-ръка. Всички наши образователни програми по английски език доказват възможната симбиоза и включват дейности, чрез които малки и големи да преживеят удоволствието и стойността на изкуството да правиш. Вдъхновени от Научен център „Експлораториум” в „Сан Франциско” и многообразието от възможности за учене около нас, създаваме образователни програми, насочени към развитие на четирите езикови умения чрез интерактивни занимания, които включват разиграване на театрални сценки, забавни научни опити и др. Любознателността на нашите малки изследователи и ентусиазмът, с който ни разказват за света на “Minecraft” ни мотивира да включим и дейности, свързани с първите им стъпки в изучаването на компютърните науки и програмирането, а желанието им да ни разкажат за всичко, което ги вълнува доведе до включване на занимания, свързани с развитие на умения за презентиране и изразяване на лично мнение по важните за тях теми. Всички програми се провеждат изцяло на английски език, тъй като това е една от основните предпоставки за изграждането на ефективна и автентична езикова среда за изучаване на езика.

В момента сме в процес на изграждане на първата Лаборатория за учене “Експлоратория”, която да включва кътове за провеждане на палитрата от образователни дейности на английски език, разработени от нас. Бъдещото пространство, ще бъде място за вдъхновение и обучение по английски език, където изкуството и технологиите се срещат, за да докажат, че ученето е удоволствие, а упоритата работа винаги води до положителни резултати! Отворени сме и към възможността за споделяне на пространство и създаване на партньорства с образователни организации, училища, музеи, читалища и учебни центрове. Благодарим за гостоприемството на Народно читалище “Николай Хайтов”, гр.София, където децата от групите по “Актьорско майсторство на английски език” представиха премиерата на постановката “Be my friend” по текст на Юлия Спиридонова от произведението “Бъди ми приятел”, което децата и екипът на “Експлоратория” преведоха, адаптираха и драматизираха като част от дейностите по авторската програма.

 

 

дизайн и програмиране: УебДизайн